BİNA İÇİ TELEFON TESİSAT (ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA İÇİ TELEFON TESİSAT(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Giriş

Bina içi telefon tesisatı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta, hem bu tür bağlantılar dışarıdan kaçak görüşme yapılmasına imkan vermekte hem de görüntü kirliliği oluşturmaktadır.

Bu konuda Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu;

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin Zayıf Akım Tesisleri başlıklı 69. Maddesi uyarınca yeni yapılan binalarda ankastre tesisat projesinin Türk Telekom’ca hazırlanan teknik şartnameye uygun olması, proje kontrol edilmeksizin Yapı Ruhsatı düzenlenmemesi, projelerin doğru olarak uygulanıp uygulanmadığının yapı yerinde kontrol edilmesi, şartname hükümlerine uygun olarak yapılmayan yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmemesi, eski binalarda da standardına uygun olmayan ankastrelerin zaman içinde düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda İl Mahalli Çevre Kurullarında gerekli karar alınmış olup, karar uyarınca ankastresi bulunmayan eski binalarda bina içi telefon tesisatının yaptırılması için ilgililere Türk Telekom’ ca teknik destek sağlanmakta ve makul süreler verilmektedir. Ayrıca, ankastresi bulunmayan yeni binalarda telefon bağlanmamaktadır.

İllerde ilgili Meslek kuruluşları ile gerekli koordine sağlanarak bina içi telefon tesisatı yapan elektrikçiler bilgilendirilmekte ve katılım sertifikası verilen elektrikçiler abonelere duyurulmaktadır.

Ankastresi yaptırılan binalarda aktarma çalışmaları gecikmeksizin Türk Telekom’ca yapılarak, bina dışında püskül şeklinde toplanmış kabloların bir kutu içinde terminasyonları sağlanmaktadır.

Şartnamenin içinde bulunanlar:

1 2. TANIMLAR
2 3. TELEFON TESİSAT SORTİSİ (TELEFON PRİZ TESİSATI)
3 4. TELEFON TESİSATI PARALEL SORTİSİ (TELEFON PARALEL PRİZ TESİSATI)
4 5. ANA HAT TESİSATI
5 6. TELEFON TERMİNAL KUTULARI
1 6.1. KAT VE ARA TERMİNAL KUTULARI
2 6.2. BİNA ANA GİRİŞ TERMİNAL KUTULARI
6 7. TÜRK TELEKOM ŞEBEKESİNE İRTİBAT TESİSATI
7 8. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI TOPRAKLAMASI
8 9. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI PROJESİNİN HAZIRLANMASINA DAİR ESASLAR
1 9.1. PROJELERİN DÜZENLENME ŞEKLİ
2 9.2. PROJELERDE BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
3 9.3. PROJE DOSYASININ İÇİNDE BULUNACAK DOKÜMANLAR


KİŞİSEL SAYFASI
 
Daha sitene birden fazla ziyaretçi göndermiş olan hiç link yok!

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 

Türkçe - İnglizce / İngilizce - Türkçe Çeviri
Kelime:


 
 
LULEBURGAZ
 
Bugün 2 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=